Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

17 Νοεμβρίου - Αργία για τα φροντιστήρια
- Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα λόγω της νομοθετικά θεσμοθετημένης αργίας για τα φροντιστήρια.

https://www.youtube.com/watch?v=_xnFzF4ntfI